Coworkingový prostor Ústí nad Labem

Ústecký region byl pro pod­nikatele dlouho mrtvá zóna. Nový cowork­ing ho probouzí k živ­o­tu. Už se nemusíš za prací stěho­vat. Dej své­mu byzny­su pros­tor pří­mo v Ústí.

V Node5 najdeš 60 sdílených pra­cov­ních míst a velký Event Space s kapac­i­tou až 100 lidí. Brzy přibu­dou 2 zasedací míst­nos­ti a 6 kanceláří. A v druhé polov­ině roku otevřeme tichou zónu pro dalších 40 členů. Bude to velké.

Jak vypadala naše před-otevírací párty?

Rozjedeme to společně

Spolu s Mar­tinem Hausen­blasem a Ino­vačním cen­trem Ústeck­ého kra­je děláme z Ústí mís­to, kde se dá pra­co­v­at, růst a pros­per­ovat. V Node 5 najdeš nejen star­tupy a free­lancery, ale také men­to­ry a učitele. Pro­tože víc hlav víc vymys­lí a vzá­jem­ně se inspiru­jí.

První mentoringový maraton na #GivingTuesday

Jak to bude vypadat po rekonstrukci?

Kdy se přidáš ty?

Pomoz nám budovat nový pros­tor i komu­ni­tu. Čím dřív se zapo­jíš, tím větší budova­tel­sk­ou sle­vu od nás dostaneš. 🙂

Node5 Ústí nad Labem

Kontakty

Masaryko­va 3127/28
400 01 Ústí nad Labem

Ven­du­la Soukupová
+420 774 236 421
vendula@node5.cz

Kontakty

Masaryko­va 3127/28
400 01 Ústí nad Labem

Ven­du­la Soukupová
+420 774 236 421
vendula@node5.cz

Node5 Ústí nad Labem

Stav se do nového coworkingu v Ústí

S čím pomůžeme?

13 + 6 =

S čím pomůžeme?

4 + 11 =