Coworkingový prostor Praha – Smíchov

Hluboká práce

Smí­chovský Node5 je známý tím, že na tlachání u kafíč­ka nás moc neuži­je. Tady se maká. Trápí tě prokrasti­nace? Když všich­ni oko­lo jedou jak fretky, neb­ude se ti chtít viset na sociál­ních sítích.

Všechno po ruce

Snažíme se max­i­mum času trávit pro­duk­tivně, takže od práce nemusíš odcházet na dlouho. Na baru během dne najdeš toasty z Mod­rého domečku, 2x týd­ně vydat­nou polévku a spous­tu dalších dobrot.

60

členů na fixních místech

40

členů na sdílených místech

12

kanceláří

Nafukovací prostor

Vyber si, jestli ti lépe vyhovu­je fixní nebo sdílené mís­to, cvrkot v živé zóně nebo samostat­ná kancelář. A když budeš potře­bo­vat rych­le růst? Žád­ný prob­lém, Node5 je díky své­mu uspořádání jako živý organ­is­mus. Nafoukne se nebo zmenší, jak se ti to zrov­na hodí.

Při­jď si k nám na jeden den sed­nout a zažít Node5 na vlast­ní lap­top. Testo­vací jíz­da je zdar­ma.

Členové

Node5 je domov pro ty co nedokáží sedět se založený­ma ruka­ma. A pros­tor, kde tvo­je pod­nikání dostane ten správný rozměr a péči.”

Lukáš Hudeček

zak­la­da­tel Node5 a spoluza­k­la­da­tel Star­tup­Yardu

A k tomu:

  • Event Space pro 100 lidí
  • Malé i velké zasedačky
  • Kuchyň­ka
  • Tele­fon­ní bud­ka
  • Sprchy

Parkování v modrém pekle

Zaparko­vat na Smí­chově je očis­tec. Dobrá zprá­va je, že na Andělu najdeš hned tři hlí­daná parkoviště. Auto můžeš nechat i v míst­ním Alber­tu nebo v OC Nový Smí­chov. Neb­udeme ti lhát, těch 5 míst u Node5 vždy­cky něk­do zabere.

Alumni

První den zdarma!

Stačí vyplnit kon­tak­t­ní for­mulář a my se ti co nejdříve ozveme.

11 + 6 =