Makej. Relaxuj. A znovu

Ran­ní ptáče, nebo upír? Vyber si tarif, který nejlíp sedne tvým pra­cov­ním návykům a užívej si člen­ské výhody. Nebo si pořiď 10denní per­ma­nen­tku a fun­guj bez závazků.

Jste malý tým? Začněte ve sdíleném event space s min­imál­ní­mi nák­la­dy. Až při­jde čas, tře­ba se pře­sunete do jed­né z vybavených kanceláří. A když naše pros­to­ry přes­tanou vaše­mu růs­tu stačit, bude to pro nás ta nejlepší zprá­va. Splnili jsme úkol.

Cowork­ing v Praze i Ústí je pro čle­ny přís­tup­ný 24 hodin den­ně. První návštěvu si ale prosím naplánuj v recepčních hod­inách. Všech­no ti ukážeme a příště už to zvlád­neš bez nás.

Přehled členství a ceny

Makám přes den

Ideál pro: free­lancery a malé týmy, kterým vyhovu­je živější atmos­féra

 • Do coworku můžeš při­jít kdykoli v pra­cov­ní době recepce
 • Příst­up máš do „živé zóny“ v před­ní části
 • Najdeš si vol­né mís­to a jedeš

1300 Kč/měs. (+ 21% DPH)

Makám přes den

Ideál pro: free­lancery a malé týmy, kterým vyhovu­je živější atmos­féra

 • Do coworku můžeš při­jít kdykoli v pra­cov­ní době recepce
 • Příst­up máš do „živé zóny“ v před­ní části
 • Najdeš si vol­né mís­to a jedeš

1300 Kč/měs. (+ 21% DPH)

24/7 Uprostřed dění

Ideál pro: free­lancery a malé týmy s nepravidel­nou nebo nes­tandard­ní pra­cov­ní dobou

 • Máš 24/7 příst­up do coworkingového pros­toru
 • Dostaneš vol­né hodiny do zasedaček (5 hod./měs. pro free­lancery, 20 hod. pro týmy)
 • Najdeš si vol­né mís­to v „živé zóně“ a jedeš

1900 Kč/měs. (+ 21% DPH)

24/7 Uprostřed dění

Ideál pro: free­lancery a malé týmy s nepravidel­nou nebo nes­tandard­ní pra­cov­ní dobou

 • Máš 24/7 příst­up do coworkingového pros­toru
 • Dostaneš vol­né hodiny do zasedaček (5 hod./měs. pro free­lancery, 20 hod. pro týmy)
 • Najdeš si vol­né mís­to v „živé zóně“ a jedeš

1900 Kč/měs. (+ 21% DPH)

24/7 Uprostřed dění

Ideál pro: free­lancery a malé týmy s nepravidel­nou nebo nes­tandard­ní pra­cov­ní dobou

 • Máš 24/7 příst­up do coworkingového pros­toru
 • Dostaneš vol­né hodiny do zasedaček (5 hod./měs. pro free­lancery, 20 hod. pro týmy)
 • Najdeš si vol­né mís­to v „živé zóně“ a jedeš

1900 Kč/měs. (+ 21% DPH)

24/7 Vlastní židle a klid

Ideál pro: free­lancery a malé týmy, kteří mají rádi u práce ticho

 • Máš 24/7 příst­up do coworkingového pros­toru včet­ně „živé zóny“
 • Sedíš u svého dediko­vaného stolu v tiché „fokus zóně“
 • Dostaneš vol­né hodiny do zasedaček (5 hod./měs. pro free­lancery, 20 hod. pro týmy)
 • Je ti k dis­pozi­ci člen­ská kuchyň­ka i stoly v před­ní části

2900 Kč/měs. (+ 21% DPH)

24/7 Vlastní židle a klid

Ideál pro: free­lancery a malé týmy, kteří mají rádi u práce ticho

 • Máš 24/7 příst­up do coworkingového pros­toru včet­ně „živé zóny“
 • Sedíš u svého dediko­vaného stolu v tiché „fokus zóně“
 • Dostaneš vol­né hodiny do zasedaček (5 hod./měs. pro free­lancery, 20 hod. pro týmy)
 • Je ti k dis­pozi­ci člen­ská kuchyň­ka i stoly v před­ní části

2900 Kč/měs. (+ 21% DPH)

Členství zahrnuje

 • Úkli­dové služ­by
 • Služ­by recepce (uvítání hostů, pře­bírání a odesílání poš­ty)
 • Vol­ný vst­up na všech­ny člen­ské akce Node5 (sní­daně, movie nights atd.)
 • Otevřený bar, tiskár­na, inter­ne­tové připo­jení, pro­jek­to­ry v zasedačkách
 • Možnost si u nás zřídit síd­lo firmy za 850 Kč/měs. (+ 21% DPH)

Pokud se rozhod­nete růst rych­le, potře­bu­jete se obklo­p­it lid­mi, kteří vás posunou dál. To je pro mně Node5 — zkušení pod­nikatelé a investoři, nadšení star­tupisti a odhod­laní free­lanceři na jed­nom místě, všich­ni propo­jeni skvělý­mi coworkingový­mi služba­mi.”

Mar­tin Baroš

SEO, Crypte­lo

10denní permanentka

Ideál pro: free­lancery na částečný úvazek, nomády nebo krátkodobé pro­jek­ty

 • Do coworkingu můžeš při­jít kdykoli v pra­cov­ní době recepce
 • Najdeš si vol­né mís­to v „živé zóně“ a jedeš
 • Platí 1 rok a hodiny si můžeš v klidu rozložit mezi měsí­ci

Jednotlivý vstup

Ideál pro: pro schůzky a max­imál­ní využití času při krátké návštěvě Prahy

990 Kč (+ 21% DPH)

200 Kč (+ 21% DPH)

10denní permanentka

Ideál pro: free­lancery na částečný úvazek, nomády nebo krátkodobé pro­jek­ty

 • Do coworkingu můžeš při­jít kdykoli v pra­cov­ní době recepce
 • Najdeš si vol­né mís­to v „živé zóně“ a jedeš
 • Per­ma­nen­t­ka platí 1 rok a hodiny si můžeš v klidu rozložit mezi měsí­ci

Jednotlivý vstup

Ideál pro: pro schůzky a max­imál­ní využití času při krátké návštěvě Prahy

 • Do coworkingu můžeš při­jít kdykoli v pra­cov­ní době recepce
 • Sedíš, kde je zrov­na vol­no
 • Máš příst­up jen do „živé zóny“ v před­ní části

990 Kč (+ 21% DPH)

200 Kč (+ 21% DPH)

10denní permanentka

Ideál pro: free­lancery na částečný úvazek, nomády nebo krátkodobé pro­jek­ty

 • Do coworkingu můžeš při­jít kdykoli v pra­cov­ní době recepce
 • Najdeš si vol­né mís­to v „živé zóně“ a jedeš
 • Platí 1 rok a hodiny si můžeš v klidu rozložit mezi měsí­ci

990 Kč (+ 21% DPH)

Jednotlivý vstup

Ideál pro: pro schůzky a max­imál­ní využití času při krátké návštěvě Prahy

200 Kč (+ 21% DPH)

Vybráno?

Stačí vyplnit kon­tak­t­ní for­mulář a my se ti ozveme. Nebo si to rov­nou naklikej na našem Mem­bers’ Por­tal (v angličt­ině).

Které člen­ství zau­ja­lo?

13 + 13 =

Vybráno?

Stačí vyplnit kon­tak­t­ní for­mulář a my se ti ozveme. Nebo si to rov­nou naklikej na našem Mem­bers’ Por­tal (v angličt­ině).

Které člen­ství zau­ja­lo?

9 + 10 =